METALOOBRADA - Mašinska obrada metala - Početna

Metaloobrada

Mašinska obrada metala

Detaljnije

Istegnuti metal

Mreža se izrađuje istovremenim isprekidenim isecanjem i razvlačenjem lima pri čemu se dobiljaju romboidni otvori

Dimovodne cevi

Dimovodne cevi, kolena, štucne i reduciri su izrađeni od toplovaljanog lima kvaliteta DD-11 debljine 1,5mm.

Delatnost

Gasno sečenje limova, Mehaničko sečenje limova, Savijanje limova pod uglom, Kružno savijanje limova do 5mm x1000mm

O nama

METALOOBRADA je preduzetnička radnja osnovana 1991.godine sa pretežnom delatnošću sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina

0

godina postojanja

0

istegnutog metala

0

napravljenih dimovodnih cevi

0

isečenog lima

Mašinska obrada metala

Mašinska obrada metala

DETALJNIJE

„METALOOBRADA“ Mašinska obrada metala