Dimovodne cevi, kolena, štucne i reduciri su izrađeni od toplovaljanog lima kvaliteta DD-11 debljine 1,5mm. Zaštita cevi je urađena vatrootpornom crnom bojom.
Cevi i kolena su sa jedne strane sužene, tako da se lako spajaju međusobno.

Cevi, Kolena, Štucne :

Dimenzije: Cevi

Kolena

Štucne

Dimovodne cevi

L=1000mm

Dimovodne cevi

L= 500mm

Dimovodne cevi

L= 250mm

Dimovodna kolena

bez otvora

 

Štucna

Ø120

x

x

x

x

x

Ø130

x

x

x

x

x

Ø135

x

x

x

x

x

Ø145

x

x

x

x

x

Ø150

x

x

x

x

x

Ø160

x

x

x

x

x

Ø180

x

x

x

x

x

Ø200

x

x

x

x

x

Ø220

x

x

x

x

 

Ø250

x

x

x

x

 


Reduciri:

Dimenzija:

Ø118

Ø145

Ø150

Ø160

Ø180

Ø130

x

-

-

-

-

Ø135

x

-

-

-

-

Ø145

x

-

-

-

-

Ø150

x

-

-

-

-

Ø160

-

x

x

-

-

Ø180

-

x

x

x

-

Ø200

-

-

x

x

x

 

METALOOBRADA - Mašinska obrada metala - Dimovodne cevi

Dimovodne cevi, kolena, štucne i reduciri su izrađeni od toplovaljanog lima kvaliteta DD-11 debljine 1,5mm. Zaštita cevi je urađena vatrootpornom crnom bojom.
Cevi i kolena su sa jedne strane sužene, tako da se lako spajaju međusobno.

Cevi, Kolena, Štucne :

Dimenzije: Cevi

Kolena

Štucne

Dimovodne cevi

L=1000mm

Dimovodne cevi

L= 500mm

Dimovodne cevi

L= 250mm

Dimovodna kolena

bez otvora

 

Štucna

Ø120

x

x

x

x

x

Ø130

x

x

x

x

x

Ø135

x

x

x

x

x

Ø145

x

x

x

x

x

Ø150

x

x

x

x

x

Ø160

x

x

x

x

x

Ø180

x

x

x

x

x

Ø200

x

x

x

x

x

Ø220

x

x

x

x

 

Ø250

x

x

x

x

 


Reduciri:

Dimenzija:

Ø118

Ø145

Ø150

Ø160

Ø180

Ø130

x

-

-

-

-

Ø135

x

-

-

-

-

Ø145

x

-

-

-

-

Ø150

x

-

-

-

-

Ø160

-

x

x

-

-

Ø180

-

x

x

x

-

Ø200

-

-

x

x

x

 

Metaloobrada - Mašinska obrada metala