„METALOOBRADA“ je preduzetnička radnja osnovana 1991.godine sa pretežnom delatnošću sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina (neopasnog otpada).

Od 1996. godine radnja se oprema raznim mašinama za obradu metala (plamenorezanje, testere, makaze, apkant prese, strugovi, glodalice, brusilice, mašina za ispravljanje betonskog gvožđa). I to je početak priprema materijala za alatničare, radionice za održavnje, radionice za izradu različitih mašina, kao i početak uslužne delatnosti.

Od 1998. godine „METALOOBRADA“ počinje sa proizvodnjom istegnutog metala od toplovaljanog čeličnog lima.

2014. godine zamenjujemo stari plamenorez za CNC, tako da smo sebi olakšali i unapredili posao oko sečenja limenih materijala i pružanja usluga sečenja.

2016. godine nabavljamo mašine za izradu dimovodnih cevi za centralno greljanje, i počinjemo da proizvodimo cevi od čeličnog lima 1,5mm kvaliteta DD-11

2018. godine prestali smo sa sakupljanjem sekundarnih sirovina I promenili smo delatnost na Mašinsku obradu metala.Vršimo bravarsku uslugu po želji naručioca .

 

01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
METALOOBRADA - Mašinska obrada metala - O nama

„METALOOBRADA“ je preduzetnička radnja osnovana 1991.godine sa pretežnom delatnošću sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina (neopasnog otpada).

Od 1996. godine radnja se oprema raznim mašinama za obradu metala (plamenorezanje, testere, makaze, apkant prese, strugovi, glodalice, brusilice, mašina za ispravljanje betonskog gvožđa). I to je početak priprema materijala za alatničare, radionice za održavnje, radionice za izradu različitih mašina, kao i početak uslužne delatnosti.

Od 1998. godine „METALOOBRADA“ počinje sa proizvodnjom istegnutog metala od toplovaljanog čeličnog lima.

2014. godine zamenjujemo stari plamenorez za CNC, tako da smo sebi olakšali i unapredili posao oko sečenja limenih materijala i pružanja usluga sečenja.

2016. godine nabavljamo mašine za izradu dimovodnih cevi za centralno greljanje, i počinjemo da proizvodimo cevi od čeličnog lima 1,5mm kvaliteta DD-11

2018. godine prestali smo sa sakupljanjem sekundarnih sirovina I promenili smo delatnost na Mašinsku obradu metala.Vršimo bravarsku uslugu po želji naručioca .

 

01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18

Metaloobrada - Mašinska obrada metala