„METALOOBRADA“ u okviru svoje delatnosti može ponuditi sledeće usluge:

METALOOBRADA - Mašinska obrada metala - Delatnost

„METALOOBRADA“ u okviru svoje delatnosti može ponuditi sledeće usluge:

  • Gasno sečenje limova
  • Mehaničko sečenje limova
  • Savijanje limova pod uglom
  • Kružno savijanje limova do 5mm x1000mm
  • Bravarski radovi
  • Proizvodnja istegnutog metala
  • Proizvodnja dimovodnih cevi
     

Metaloobrada - Mašinska obrada metala