Dimovodne cevi
   
   

Dimovodne cevi, koleno, stucne i reduciri su izradeni od toplovaljanog lima, kvaliteta (DD 11) debljine 1,5mm, Zaštita cevi je uradena vatrootpornom cnom bojom, Cevi i kolena su sa jedne strane sužene, tako da se lako medusobno spajaju.

 
 
 
 
 

Copyright© 2011 | design by Normareclamare